Area Code:
Country: Canada
Province: Ontario
Searches: 0
Safe votes:
Unsafe votes:
Comments: 0
Phone Listing: View

OTHER Area Codes For Ontario

226 249 289 343 365 387 416 437 519 548 613 647 705 742 807 905
PREFIX CITY
905-227-XXXX Saint Catharines Thorold
905-231-XXXX Pickering
905-232-XXXX Cooksville
905-233-XXXX Oshawa
905-241-XXXX Cooksville
905-242-XXXX Oshawa
905-246-XXXX Saint Catharines Thorold
905-251-XXXX Newmarket
905-257-XXXX Oakville
905-259-XXXX Oshawa
905-268-XXXX Cooksville
905-272-XXXX Cooksville
905-273-XXXX Cooksville
905-274-XXXX Port Credit
905-279-XXXX Cooksville
905-287-XXXX Oakville
905-288-XXXX Streetsville
905-297-XXXX Hamilton
905-308-XXXX Hamilton
905-324-XXXX Saint Catharines Thorold
905-325-XXXX Saint Catharines Thorold
905-329-XXXX Saint Catharines Thorold
905-331-XXXX Burlington
905-332-XXXX Burlington
905-334-XXXX Oakville
905-345-XXXX Saint Catharines Thorold
905-347-XXXX Saint Catharines Thorold
905-348-XXXX Saint Catharines Thorold
905-351-XXXX Niagara Falls
905-359-XXXX Saint Catharines Thorold
905-374-XXXX Niagara Falls
905-376-XXXX Cobourg
905-379-XXXX Hamilton
905-391-XXXX Pickering
905-392-XXXX Newmarket
905-393-XXXX Hamilton
905-399-XXXX Oakville
905-415-XXXX Unionville
905-420-XXXX Southpick
905-429-XXXX Oshawa
905-435-XXXX Oshawa
905-438-XXXX Oshawa
905-444-XXXX Whitby
905-449-XXXX Oshawa
905-466-XXXX Oakville
905-467-XXXX Oakville
905-471-XXXX Markham
905-484-XXXX Oakville
905-487-XXXX Brampton
905-492-XXXX Southpick
905-497-XXXX Brampton
905-504-XXXX Bethesda
905-510-XXXX Oakville
905-515-XXXX Hamilton
905-528-XXXX Hamilton
905-529-XXXX Hamilton
905-537-XXXX Hamilton
905-541-XXXX Hamilton
905-543-XXXX Hamilton
905-545-XXXX Hamilton
905-552-XXXX Kleinburg
905-556-XXXX Whitby
905-558-XXXX Nobleton
905-561-XXXX Hamilton
905-579-XXXX Oshawa
905-587-XXXX Caledon East
905-594-XXXX Stoney Creek
905-597-XXXX Thornhill
905-598-XXXX Brampton
905-599-XXXX Oakville
905-601-XXXX Streetsville
905-624-XXXX Cooksville
905-630-XXXX Burlington
905-633-XXXX Burlington
905-641-XXXX Saint Catharines Thorold
905-642-XXXX Stouffville
905-645-XXXX Hamilton
905-651-XXXX Saint Catharines Thorold
905-652-XXXX Woodbridge
905-655-XXXX Brooklin
905-656-XXXX Keswick
905-658-XXXX Saint Catharines Thorold
905-662-XXXX Stoney Creek
905-672-XXXX Malton
905-675-XXXX Oshawa
905-677-XXXX Malton
905-681-XXXX Burlington
905-683-XXXX Pickering
905-684-XXXX Saint Catharines Thorold
905-689-XXXX Waterdown
905-706-XXXX Pickering
905-713-XXXX Aurora
905-725-XXXX Oshawa
905-728-XXXX Oshawa
905-730-XXXX Hamilton
905-741-XXXX Hamilton
905-748-XXXX Beeton
905-750-XXXX Aurora
905-752-XXXX Unionville
905-755-XXXX Cooksville
905-757-XXXX Caledon East
905-765-XXXX Caledonia
905-785-XXXX Streetsville
905-789-XXXX Brampton
905-794-XXXX Castlemore
905-795-XXXX Malton
905-799-XXXX Brampton
905-807-XXXX Hamilton
905-808-XXXX Oakville
905-809-XXXX Oshawa
905-819-XXXX Streetsville
905-826-XXXX Streetsville
905-845-XXXX Oakville
905-846-XXXX Brampton
905-849-XXXX Oakville
905-858-XXXX Streetsville
905-864-XXXX Milton
905-865-XXXX Hamilton
905-871-XXXX Fort Erie
905-872-XXXX Brampton
905-873-XXXX Georgetown
905-875-XXXX Milton
905-876-XXXX Milton
905-878-XXXX Milton
905-887-XXXX Gormley
905-906-XXXX Hamilton
905-915-XXXX Castlemore
905-922-XXXX Oshawa
905-925-XXXX Oshawa
905-931-XXXX Saint Catharines Thorold
905-933-XXXX Saint Catharines Thorold
905-934-XXXX Saint Catharines Thorold
905-937-XXXX Saint Catharines Thorold
905-943-XXXX Unionville
905-961-XXXX Hamilton
905-965-XXXX Brampton
905-981-XXXX Hamilton
905-991-XXXX Fort Erie
905-994-XXXX Fort Erie