Area Code:
Country: Canada
Province: Ontario
Searches: 0
Safe votes:
Unsafe votes:
Comments: 0
Phone Listing: View

OTHER Area Codes For Ontario

226 249 289 343 365 387 416 437 519 548 613 647 705 742 807 905
PREFIX CITY
613-206-XXXX Smiths Falls
613-213-XXXX Brockville
613-214-XXXX Kingston
613-217-XXXX Kingston
613-222-XXXX Ottawa
613-225-XXXX Ottawa
613-230-XXXX Ottawa
613-232-XXXX Ottawa
613-235-XXXX Ottawa
613-238-XXXX Ottawa
613-239-XXXX Ottawa
613-241-XXXX Ottawa
613-243-XXXX Belleville
613-246-XXXX Brockville
613-252-XXXX Ottawa
613-254-XXXX Kananaskis
613-255-XXXX Ottawa
613-260-XXXX Ottawa
613-262-XXXX Ottawa
613-266-XXXX Ottawa
613-270-XXXX Kananaskis
613-271-XXXX Kananaskis
613-273-XXXX Westport
613-275-XXXX Toledo
613-276-XXXX Ottawa
613-277-XXXX Ottawa
613-281-XXXX Pembroke
613-282-XXXX Ottawa
613-283-XXXX Smiths Falls
613-286-XXXX Ottawa
613-289-XXXX
613-291-XXXX Ottawa
613-292-XXXX Ottawa
613-295-XXXX Ottawa
613-297-XXXX Ottawa
613-298-XXXX Ottawa
613-299-XXXX Ottawa
613-301-XXXX Ottawa
613-306-XXXX Hawkesbury
613-312-XXXX Pembroke
613-318-XXXX Bancroft
613-322-XXXX Ottawa
613-323-XXXX Ottawa
613-324-XXXX Ottawa
613-325-XXXX Ottawa
613-329-XXXX Kingston
613-330-XXXX Cornwall
613-331-XXXX Kingston
613-332-XXXX Bancroft
613-333-XXXX Denbigh
613-341-XXXX Brockville
613-358-XXXX Enterprise
613-362-XXXX Cornwall
613-363-XXXX Cornwall
613-368-XXXX Ottawa
613-377-XXXX Yarker
613-382-XXXX Gananoque
613-389-XXXX Kingston
613-399-XXXX Wellington
613-421-XXXX Ottawa
613-422-XXXX Ottawa
613-453-XXXX Kingston
613-467-XXXX Cumberland
613-471-XXXX Picton
613-473-XXXX Madoc
613-483-XXXX Kingston
613-487-XXXX Bourget
613-539-XXXX Kingston
613-544-XXXX Kingston
613-551-XXXX Cornwall
613-555-XXXX
613-562-XXXX Ottawa
613-575-XXXX Saint John
613-577-XXXX Cornwall
613-578-XXXX Constnceb
613-580-XXXX Ottawa
613-581-XXXX Ottawa
613-592-XXXX Kananaskis
613-614-XXXX Ottawa
613-625-XXXX Golden Lake
613-634-XXXX Kingston
613-636-XXXX Hawkesbury
613-661-XXXX Belleville
613-662-XXXX Cornwall
613-667-XXXX Ottawa
613-677-XXXX Vankleek Hill
613-678-XXXX Vankleek Hill
613-679-XXXX Alfred
613-697-XXXX Ottawa
613-724-XXXX Ottawa
613-726-XXXX Ottawa
613-727-XXXX Ottawa
613-731-XXXX Ottawa
613-736-XXXX Ottawa
613-737-XXXX Ottawa
613-739-XXXX Ottawa
613-751-XXXX Ottawa
613-757-XXXX Killaloe
613-758-XXXX Palmer Rapids
613-759-XXXX Ottawa
613-762-XXXX Ottawa
613-765-XXXX Ottawa
613-769-XXXX Ottawa
613-774-XXXX Winchester
613-792-XXXX Ottawa
613-794-XXXX Ottawa
613-796-XXXX Ottawa
613-797-XXXX Ottawa
613-803-XXXX Brockville
613-807-XXXX Ottawa
613-818-XXXX Ottawa
613-821-XXXX Metcalfe
613-829-XXXX Ottawa
613-833-XXXX Cumberland
613-843-XXXX Jockvale
613-848-XXXX Belleville
613-850-XXXX Ottawa
613-851-XXXX Ottawa
613-852-XXXX Ottawa
613-855-XXXX Smiths Falls
613-862-XXXX Ottawa
613-863-XXXX Ottawa
613-864-XXXX Ottawa
613-867-XXXX Ottawa
613-878-XXXX Ottawa
613-885-XXXX Belleville
613-886-XXXX Kananaskis
613-888-XXXX Kingston
613-922-XXXX Belleville
613-930-XXXX Cornwall
613-932-XXXX Cornwall
613-933-XXXX Cornwall
613-937-XXXX Cornwall
613-938-XXXX Cornwall
613-961-XXXX Belleville
613-966-XXXX Belleville
613-985-XXXX Kingston
613-988-XXXX Smiths Falls
613-996-XXXX Ottawa