Area Code:
Country: United States
State: California
Searches: 0
Safe votes:
Unsafe votes:
Comments: 0
Phone Listing: View

OTHER Area Codes For California

209 213 310 323 408 415 424 442 510 530 559 562 619 626 628 650 657 661 669 707 714 747 760 805 818 831 858 909 916 925 949 951
PREFIX CITY
442-222-XXXX Oceanside
442-224-XXXX Vista
442-226-XXXX Brawley
442-227-XXXX Palm Springs
442-228-XXXX Bishop
442-229-XXXX Victorville
442-231-XXXX El Centro
442-234-XXXX Palm Springs
442-236-XXXX El Centro
442-242-XXXX Victorville
442-244-XXXX Carlsbad
442-248-XXXX
442-249-XXXX
442-251-XXXX
442-255-XXXX
442-281-XXXX Escondido
442-300-XXXX Indio
442-324-XXXX
442-326-XXXX
442-333-XXXX Oceanside
442-366-XXXX
442-400-XXXX Indio
442-444-XXXX Fallbrook
442-500-XXXX Oceanside
442-666-XXXX Palm Springs
442-777-XXXX Escondido
442-800-XXXX Hesperia
442-845-XXXX
442-888-XXXX Oceanside
442-999-XXXX Escondido